#

Vi hjälpte vår klient att öka volymen av leads genom att förbättra alla delar av deras betalda annonseringsstrategi.

Om kunden

VVStTrygg är ett företag som hjälper husägare med sitt avloppssystem. Villor och radhus byggda före 70 -talet har ett avloppssystem byggt med betong eller gjutjärn som vanligtvis varar i 50 år innan en ersättning behövs. VVSTrygg specialiserar sig på att hjälpa villa- och radhusägare att renovera sina nuvarande dräneringspipor med en innovativ metod som kallas “relining”.

Relining är ett sätt att reparera spruckna eller trasiga rör från insidan, utan att gräva. I huvudsak innebär det att man skapar ett nytt, tufft rör inuti det befintliga skadade, vilket främjar ett bättre flöde och täcker sprickor. Sektionen som är tätad tätar perfekt mot resten av ditt rörsystem, stoppar läckor och förhindrar ytterligare avbrott. Relining -systemet är billigare än en traditionell rörrenovering, tar mindre tid och bättre för miljön.

Utmaningar för klienten

VVS Trygg letade efter en byrå för att hantera sina betalda sociala medier annonser, för att effektivt nå sin målgrupp och öka deras volym med leads.

Innan vi anställdes hade VVS Trygg anställt en annan byrå för att hantera sina Facebook- och google-annonser. De fick ett konstant flöde av leads varje månad via sin webbplats från sina betalda sociala medier och PPC annonser, men volymen räckte inte för deras säljteam.

Våra upptäckter  

När vi tog över kontot märkte vi ett par saker som hindrade dem från att nå sina ideala köpare och effektivt meddela deras erbjudande till dem.

       1. I annonskontot såg vi att deras budget spenderades oproportionerligt mellan deras kalla trafikannonser och retargeting annonskampanjer. Detta resulterade i annonsutmattning eftersom deras varma publik visades samma retargeting annons flera gånger om dagen utan att få en ny vinkel. 
       2. Vi såg också att de inom annons uppsättningen riktade sig mot flera olika målgrupper med samma annons. Detta skapade ineffektivitet med deras meddelanden eftersom olika målgrupper svarar på olika annonstexter och annonsmaterial.
       3.  Ad copyn som de körde med tidigare var inte heller övertygande för att få en hög klickfrekvens (CTR), vilket var en anledningar till deras underpresterande kampanjer.

Vår lösning 

I början av vårt samarbetslösning med klienten utför vi olika analyser för att ta reda på vilket annonsmaterial som fick mest engagemang så att vi kunde optimera för fler klick. Nästa steg vi tog var att skriva olika varianter av ad copy som var övertygande och uppmanade publiken att vidta åtgärder omedelbart.

När vi hade fått annonstexten och annonsmaterialet på plats skapade vi en ny konverteringskampanjstruktur med flera separata annonser som riktar sig till olika intressen. Vi gjorde detta för att ta reda på vilka intressen som gav mest klick och konverteringar kontra minst. De A/B testerna vi genomförde på intressen hjälpte oss att identifiera vilka intressen som fungerade bra så att vi kunde satsa mer på dem.

Vi skapade separata kampanjer för kall trafik och varm trafik (retargeting) och såg till att spendera en större del av kundens budget på kall trafik för att få fler människor till tratten och få lära sig mer om deras erbjudande.

I den varma trafikkampanjen satte vi upp 7 olika annonser och en frekvensgräns på samma annons högst en gång var sjunde dag. Detta innebär att den varma trafiken kommer att se olika annonser från klienten varje dag vilket minimerar annonsutmattning.

Uppnådda resultat 

Med den nya strukturen för annonskampanjen kunde vi uppnå fantastiska resultat på alla nivåer för kunden. Klienten har en tidigare kostnad per förvärv (CPA) på 65 euro och med våra förändringar sänkte vi deras CPA med 60% till 26 euro! Som ett resultat av vår bättre annonstext och det bäst presterande annonsmaterialet uppnådde vi en klickfrekvens (CTR) med 20%. Kundens konverteringsfrekvens ökade med 588% eftersom vi nu kunde visa våra annonser för rätt personer med rätt annonser!

Kostnad per lead (CPL): Minskade med 60%

Klickfrekvens (CTR): Ökade med 20%

Konverteringsfrekvens: Ökade med 588%